Những từ dễ lẫn nghĩa
Trở về trang chủ

các tổ chức cấp viện = cấp Viện dưới Bộ hay cung cấp viện trợ?
đầu gối kê cao = nghe cứ như kê cao cái "đầu gối" (ở chân) (Tiền Phong 7-13/05/2007)
đặc vụ của Tưởng Giới Thạch; đặc vụ (= nhiệm vụ đặc biệt) khó khả thi (Thanh Niên, 16/05/2007, cuối trang 20)
giải pháp bảo vệ gan mới ... hihi !!!!! giải pháp mới mà cứ tưởng cái gan mới (
Thanh Niên, 17/05/2007, Thông tin nóng)