Con ông cháu cha
Trở về trang chủ

Còn gì nữa?

- con ông cháu cha      cứ tưởng là con thì phải của cha mà cháu thì phải của ông chứ
- hòn tên mũi đạn