L/N
Trở về trang chủ
Đi Hà nội mua cái nồi về nấu cơm nếp vừa nấu vừa nêm hết nửa nồi
Phụ nữ Việt Nam lên núi lấy lá non về làm nón nhé
Lê Nin Nói Lê Nin Làm
Cái lọ lục bình nó lăn lông lốc
Cái Lọ Nó Lăn Lông Lốc Nó Lăn Vào Lò
LÀNG LỔ BÁN LÒNG LỢN LUỘC
Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng
nói lầm lẫn lần này lại nói, nếu lầm lẫn lần nữa lại nói
Đi Hà nôi-nội, mua cái nôi-nồi về nâu-nấu cơm nêm-nếp vừa nâu-nấu vừa nêm-nếm hết nưa-nửa nôi-nồi.
Năm nay nóng nực nam nữ nô nức lên núi nặn nồi niêu nằm lẫn lộn