Những từ tiếng Anh hiếm, lạ
Trở về trang chủ

- teknonymy = tục gọi tên bố mẹ bằng tên con, ví dụ ông Nguyễn Văn Nam có cô con gái đầu lòng tên là Yến, thì ông ấy được gọi là ông Nam Yến hoặc ông Yến.
Ở Việt Nam cũng khá phổ biến ở một số vùng nông thôn.