Những chỗ ngưng nghỉ khi đọc
Trở về trang chủ

thêm 500 trang bản thảo mới được bổ sung = bản thảo mới >< mới được
phim Vĩ tuyến 17, ngày và đêm =
phim Vĩ tuyến // 17 ngày và đêm (có lẽ lúc đó, người đọc bị ảnh hưởng của bộ phim nổi tiếng 17 khoảnh khắc mùa xuân)
Vạn kiếp tông bí truyền thư (sách bí truyền của tông Vạn Kiếp) = đọc sai thành
Vạn kiếp // tông bí // truyền thư (áp lực song âm tiết mạnh thật!)